USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
 
WĘZŁY, KOTŁOWNIE MAŁYCH I DUŻYCH MOCY, KOMPLEKSOWE REMONTY I WYMIANY INSTALACJI
INSTALACJE PRZEMYSŁOWE I TECHNOLOGICZNE REALIZACJA ZLECEŃ NIETYPOWYCH OBSŁUGA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, BUDYNKÓW WIELO - I JEDNORODZINNYCH
DEALER BUDERUSA

BIURO
      ul. Koński Jar 3 lok 25a,       02-785 WARSZAWA
(+ 48) 22 40 83 089

ekoinstal@onet.pl

SIEDZIBA:
05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA
ul. JESIONOWA 10